970 51 510

Vi tar gjerne et transportoppdrag for deg

Forskjellige oppdrag trenger ulike løsninger. For at vi skal hjelpe deg på en enkel og effektiv måte, vær vennlig å ha størrelse og vekt på det du vil sende klart på forhånd.

Henter og leverer samme dag!

Brev og pakker

Har du behov for å sende brev, dokumenter eller pakker, kan vi hjelpe deg med effektiv og rask dør til dør leverning.

Ring eller legg bestillingen elektronisk, så effektuerer vi din ordre i vårt system.

transportoppdrag med å leverere pakker

Kartonger og esker

For effektiv og trygg transport, benytt emballasje av god kvalitet. Tørr, hel og ny emballasje er å foretrekke. Da er ditt og andres gods i liten fare for å ødelegges.

For å beregne fraktkostnadene benyttes volumvekt. Dette er den mengde plass forsendelsen tar opp i forhold til faktisk vekt. Jo større sendingen din er, desto høyerer blir volumvekten. Regn gjerne dette ut selv, eller spør oss om hjelp.

Man som leverer pappesker. transportoppdrag

Paller

Ønsker du å benytte pall ved forsendelse, er det viktig å fortelle oss om du har truck eller utstyr som håndterer dette hos avsender og mottaker. Vi har biler med og uten lift og må ta hensyn til dette for oppdraget.

Vi er normalt en person på våre biler, og er det nødvendig med løftehjelp må dette avtales i hvert tilfelle.

Truck med pall transportoppdrag

Diverse artikler

Vi frakter diverse artikler. Husk at vi beregner volumvekt, så oppgi målene og vekt på det du ønsker å sende. Bruk hel og egnet emballasje på det du ønsker å frakte. Vi frakter ikke gjenstander over 4 meter.

For industriartikler eller gjenstander som krever pallebunn, vennligst sikre artikkelen godt på pallen, så emnet ikke kan skli av denne.

 

To men som utfører transportoppdrag ved å bære ut møbel fra varebil

Kontakt

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Vi starter tidlig om morgenen og lever på samme dag, uten omlessing om ikke annet er avtalt. 

970 51 510

Helleveien 220, 3790 Helle